O naší školce

Oficiální název:
Mateřská škola Víchová nad Jizerou, příspěvková organizace
Právní forma: příspěvková organizace od 1.1.2003
Ředitelka školy: Pavlína Bělonožníková Dis.
MŠ provozuje: mateřskou školu a školní jídelnu
Zřizovatel: OÚ Víchová nad Jizerou

Provozní doba MŠ: 6.30 - 16.15 hod.
Kapacita: 45 dětí
Počet tříd: 2 třídy
S dětmi pracují:
ředitelka: Pavlína Bělonožníková Dis.
zástupkyně: Romana Zapadlová Dis.
učitelky: Michala Erlebachová - SpgŠ a Michaela Roubalová - SpgŠ

kuchařka: Jana Johánková
pomocná kuchařka: Hana Svorníková
školnice: Zdeňka Hartigová

Obecná charakteristika mateřské školy

Mateřská škola se nachází na okraji obce Víchové nad Jizerou mezi městem Jilemnice a obcí Poniklá. Spousta přirozeného přírodního prostředí je ideální možností propojení rodinné výchovy s edukačním procesem v mateřské škole.

O přijetí a zařazení dětí do mateřské školy rozhoduje ředitelka mateřské školy dle platných kritérií - viz. Pravidla pro přijetí. Doba pobytu dětí v mateřské škole je přiměřená jejich věku i možnostem a přizpůsobuje se požadavkům rodiny. Každé dítě má právo na individuálně přizpůsobený adaptační režim, to znamená, že se rodiče mohou s ředitelkou školy i třídními učitelkami předem dohodnout na nejvhodnějším postupu začlenění dítěte do kolektivu ostatních dětí.

Od školního roku 2003 - 2004 zapisujeme do naší mateřské školy také integrované děti. Integrovali jsme děti s vadou zraku, vadou řeči a kombinovanou vadou.

Pracujeme podle vlastního školního programu. Nabízíme standardní i nadstandardní péči o všechny děti. Navštěvujeme kulturní akce, pořádáme sportovní akce. Uskutečňujeme společná odpoledne s rodiči. Věnujeme se důsledně prevenci vadné výslovnosti. Jezdíme na půldenní výlety do okolí naší obce. Děti jezdí na kolech, lyžují a absolvují plavecký výcvik a navštěvujeme místní solnou saunu.

Dětem v naší mateřské škole zajišťujeme spokojený pobyt, dbáme, aby byl bohatý na pocitově kladné prožitky. Uspokojujeme nároky rodičů na práci školy a zvyšujeme jejich zájem o výchovně vzdělávací činnost. Dbáme, abychom udrželi současnou úroveň a dobré jméno školy. Snaha všech pracovnic naší mateřské školy směřuje k tomu, aby se zde děti cítily spokojené a šťastné.